Körmend térségi vízmű vízminőség javítása KEOP-1.3.0/09-11

- Tájékoztató

- Az egészséges ívóvízért

- 2014. 09. 16. SAJTÓKÖZLEMÉNY

- Kedvezményezett

- Felügyelő szervek

2014. 09. 16.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A „Körmend térségi vízmű ivóvízminőség javítása”
projekt befejezéséről

A „Körmend térségi vízmű ivóvízminőség javítása” című projekt elsődleges célja az volt, hogy a körmendi lakosság egészségének védelmében a szolgáltatott ivóvízminőségét javítsa, azaz a határérték feletti anyagokat eltávolítsa a vezetékrendszerből.

A Körmend területén levő ivóvízkutakból kitermelt vizekben az EU és hazai jogszabályokban előírt határértéknél magasabb arzén, továbbá vas- és mangántartalmat mutattak ki. A beruházás eredményeként Körmenden kívül Magyarnádalja és Vasalja települések lakossága is részesül a jó minőségű ivóvízből. Hasonlóan fontos volt Körmenden az elavult, töréssel veszélyeztetett bekötővezetékek cseréje, ami szintén megtörtént a projekt során.

A célok teljesítése érdekében a körmendi központi vízmű telephelyen a meglévő gépház felújítása és átépítése mellett megtörtént a 2000 m3/nap kapacitású, korszerű vízkezelési technológia telepítése, fejleszt se is. Az üzemeltetés biztonsága céljából összesen 3 darab új víztermelő kút létesült. Körmend-Horvátnádalján új gépház építésével napi 800 m3 vízmennyiség kezelését és a hálózatba történő betáplálását biztosító rendszer jött létre. A kivitelezési munkák 2013 nyarán kezdődtek, és most a próbaüzem végénél tartanak a kivitelezők.

A projekt megvalósítására Körmend Város Önkormányzata 182.203.200,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül az „Ivóvízminőség-javítás” tárgyú, KEOP -1.3.0/09-11-2011-0003 azonosítójú pályázatán. A támogatás a projekt 202.448.000,- Ft összegű teljes megvalósítási költségének 90%-át fedezte, amelynek 85%-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15%-a pedig Magyarország központi költségvetéséből származott. A projektköltség fennmaradó 10%-át Körmend Város Önkormányzata az NFM , illetve a BM önerő-támogatási alapjából finanszírozta.

A projekt megvalósulásának napja: 2014. szeptember 30.
A "Körmend térségi vízmű vízminőség javítása" című projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül (KEOP-1.3.0/09-11 az Európai Unió támogatásával valósul meg.